815X1080 Politi Pas Uniform
815X1080 Politi Pas Uniform

Hvor høj skal man være for at være politi? Alt du bør vide

Er du en ung person, der drømmer om at blive en del af politiet? Måske har du hørt rygter om, at der er et bestemt højdekrav for at blive politi. Lad os slå det fast med det samme - din højde er ikke afgørende for at blive optaget på Politiskolen. Dog er det nødvendigt, at du har den nødvendige fysiske og psykiske robusthed, der kræves i jobbet.

60X60 Sidsel N Overgaard (1)
Af Sidsel N. Overgaard

Vejen til succes på politiuddannelsen - Vigtige kvalifikationer og egenskaber

Når det nu er fastslået, at der ikke findes et bestemt højdekrav for at blive politibetjent, kan du fokusere på at udvikle andre vigtige kvalifikationer og egenskaber, som er afgørende for at blive optaget på politiuddannelsen, udover de fysiske krav. Her er fire af dem:

 1. Handlekraft - reaktionskraft: Du skal kunne tage stilling, træffe beslutninger og handle rigtigt i nuet. Du skal kunne tage styringen og fortælle, hvad der skal ske, mens alles øjne er rettet mod dig – fx når du er i den første politibil, der når frem til et større færdselsuheld.
  Målet for reaktionskraft er, at du altid forstår at handle, uanset hvilken situation du står i, og uanset hvilken form for pres du oplever. Du må aldrig blive handlingslammet. Reaktionskraft handler i højere grad om reaktionsdygtighed end om initiativ.

 2. Helhedsforståelse: Du skal være nysgerrig efter at forstå sammenhænge og være interesseret i at opsøge viden og finde svar. Du skal formå at se tingene fra forskellige sider, så du kan håndtere situationer og konflikter med en analytisk tilgang.
  I forhold til det omkringliggende samfund er målet med denne kompetence, at du har en forståelse for samfundsforhold og for politiets rolle.
  Herudover skal du kunne se ud over den enkelte kriminelle handling og udvise tolerance, rummelighed og respekt for det enkelte menneske, du møder.
  Målet med kompetencen indebærer internt i politiets organisation, at du kan se dig selv og din enheds opgaver som en del af en større helhed.
  Du skal have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige dele af politiet og dermed kende vigtigheden af at samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger. Desuden skal du have forståelse for, at politiet skal løse nogle bestemte opgaver.

 3. Kommunikation - mundtligt og skriftligt: Du skal kunne formidle dit budskab enkelt og entydigt både i skrift, tale og kropssprog. Du skal kunne lytte målrettet og tilpasse din kommunikation til mange forskellige personer og situationer, så modtagerne oplever, at du taler i øjenhøjde.
  Målet for kommunikation er, at du gennem dialog og ved udstråling af naturlig autoritet kan vinde tillid og respekt fra almindelige borgere, lovovertrædere og forurettede personer, og at du om muligt kan løse konflikter uden magtanvendelse.

 4. Samarbejde: Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det, der skal til i en given situation. Du skal holde øje med dine kolleger og se, hvor du kan hjælpe. Du skal kunne byde ind med dit bidrag til at løse opgaverne. Desuden er det vigtigt, at du kan indgå i et makkersamarbejde, hvor du både giver plads til din makker og selv kan tage teten.
  Målet for samarbejde er, at dine kolleger skal kunne have tillid til, at de kan stole på dig, uanset hvor svær en situation I står i.

 5. Analytisk tænkning: Den form for analytisk tænkning, alle politijob kræver, har karakter af evnen til refleksion og en forståelse for, hvad der er vigtigt. Du skal kunne reflektere og undres over, hvorfor du gør, som du gør med henblik på at vurdere, om det kan gøres anderledes. Bag refleksionen ligger en åbenhed og nysgerrighed, der gør, at du kan se ud over det, der er.
  Målet med den analytiske tænkning er, at du kan vurdere, begrunde og udvikle din egen praksis. Hver eneste politibetjent skal kunne bidrage til, at politiet til stadighed udvikler sig og blandt andet bliver bedre til at udnytte ressourcerne.

Ved at arbejde på disse kvalifikationer og egenskaber, vil du være godt rustet til at komme ind på politiuddannelsen.

Bemærk, at der er krav om dansk statsborgerskab og en minimumsalder på 21 år, for at kunne starte på politiuddannelsen. 

Læs om ansøgningsforløbet og de forskellige optagelseskrav her

Forberedelse til politiuddannelsen på Viborg Idrætshøjskole

På Viborg Idrætshøjskole får du en omfattende forberedelse til politiuddannelsen, der inkluderer både teoretiske og praktiske fag. Et af de centrale fag er "Politi-teori", hvor du vil lære vigtige færdigheder som at skrive en ansøgning, forbedre dine danskfærdigheder, lære om kommunikation og kropssprog, lære om samarbejde og samfundets rolle. Dette fag vil give dig en solid teoretisk baggrund og de nødvendige værktøjer til at navigere i politiarbejdet, samt det at kende dig selv og dine værdier.

Du vil have tre timers undervisning i Politi-teori hver uge.

Udover den teoretiske undervisning, er der også fokus på praktisk polititræning. Højskolen har et tæt samarbejde med Viborg Politi og Politiskolen, hvilket giver dig ekstra gode forudsætninger for at ruste dig bedst muligt til optagelsesprøven. Som elev på højskolen vil du have mulighed for at deltage i politiøvelser som figurant, hvor du får førstehåndsoplevelser af politiarbejdet. Derudover vil politiet også besøge højskolen og undervise os, hvilket giver god mulighed for at komme i dialog med politifolkene og få indsigt i deres arbejde. 

Politi-træningsfaget vil give dig 1,5 times praktisk træning om ugen.

Læs mere om politilinjen her

Relevante fag for politielever

Sådan forbereder du dig bedst til politiets optagelsesprøve - 7 tips

Følg disse tips for at forberede dig bedst muligt på politiuddannelsen og optagelsesprøven, og øge dine chancer for at blive en succesfuld politikadet eller politibetjent.

 1. Hav fokus på fysisk træning: Træning er en vigtig del af politiuddannelsen. Sørg for at have en god grundlæggende kondition og styrke. Dyrk forskellige former for motion som løb, styrketræning og intervaltræning for at være i topform.

 2. Øv dig i løb og sprint: Løbeevne er afgørende for politiet. Træn din udholdenhed ved at løbe længere distancer, og arbejd også på din sprint teknik for at forbedre din hurtighed.

 3. Styrk din mentale robusthed: Politiarbejde kan være udfordrende både fysisk og mentalt. Arbejd på at udvikle din mentale styrke og modstandsdygtighed gennem meditation, mindfulness eller andre teknikker, der kan hjælpe dig med at håndtere stress og pres.

 4. Bliv bekendt med politiets arbejde: Læs og research om politiets opgaver og ansvarsområder. Jo mere du ved om politiarbejdet, desto bedre kan du forberede dig på uddannelsen og jobbet som politibetjent.

 5. Hav et job: Ved optagelsesprøven lægger politiet vægt på, at du har erfaring fra en arbejdsplads, hvor du har samarbejdet med andre. Derfor vil det være en fordel at have et job, hvor du har haft mulighed for at udvikle dine samarbejdsevner og arbejde effektivt i et team.

 6. Forbedre dine kommunikationsevner: Kommunikation er en vigtig del af politiarbejdet. Øv dig i at være tydelig, præcis og effektiv i din kommunikation, både skriftligt og mundtligt.

 7. Vær forberedt på optagelsesprøven: Læs op på de specifikke krav og optagelsesprøver for politiuddannelsen. Træn og øv dig på de forskellige test elementer som f.eks. fysiske prøver, skriftlige tests og interviews. Søg eventuelt vejledning eller træning for at optimere dine chancer for at bestå prøverne.

Læs mere om den fysiske optagelsesprøve for mænd og kvinder her.

Tag det første skridt mod politiuddannelsen på Viborg Idrætshøjskole

Viborg Idrætshøjskole er det perfekte sted at forberede dig til politiuddannelsen. Med fokus på sport, styrke og et stærkt fællesskab får du den optimale træning og forberedelse til at opfylde kravene som politikadet eller politibetjent.

Vores dedikerede undervisere er erfarne inden for forberedelse til prøverne og sikrer, at du udvikler de nødvendige færdigheder og kompetencer til at håndtere de udfordringer, der venter dig.

Så tag det første skridt mod din drøm, og begynd din rejse med politiforberedelse på Viborg Idrætshøjskole.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 86 67 20 11 eller mail info@viborgih.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!

1920X1080 Politi 2
815X1080 Politi

I tvivl om dine valg?