1920x1080 søndersø naturen
Cycle FILL0 Wght400 GRAD0 Opsz48

Bære[-]dygtighed

Eksistensfag

 • Få øje på de bæredygtige ændringer du selv kan lave i hverdagen 
 • Få praktiske redskaber til at blive del af en bæredygtig udvikling 
 • Bliv inspireret og inspirér andre unge til at tage ansvar for klodens fremtid

Hvordan tager vi del i en bæredygtig udvikling?

Hvad er bære[-]dygtighed?

 • Men hvad er bæredygtighed? 
 • Hvad betyder bæredygtighed, og hvad indebærer en bæredygtig udvikling? 
 • Hvordan kan den enkelte forbruger tage del i denne udvikling?

Bæredygtighed har længe været en del af den politiske dagsorden, og i efteråret 2015 blev de 17 Verdensmål, for bæredygtig udvikling, vedtaget på FN topmødet i New York. 
Kursen er altså sat mod en mere grøn og bæredygtig verden at leve i for mennesker, dyr, planter, naturen og planeten selv – og det vil vi med faget “Bæredygtighed” være en del af på Viborg Idrætshøjskole!

Klimaforandringer, fossile brændstoffer, reduktion af CO2-udledning, bæredygtighed og grøn omstilling er lyden af en efterhånden velkendt debat. En debat som handler om, hvordan vi sikrer vores fælles fremtid, så nulevende generationers behov opfyldes, uden at ske på bekostning af de fremtidige generationers behov. 

DSC01671 (1)

Den grønne omstilling

Bæredygtig udvikling er et stort emne, og det handler grundlæggende om den grønne omstilling, fra den nuværende ”sorte” økonomi, der er baseret på energi fra fossile brændstoffer, som er kul, gas og olie, til en ”grøn” økonomi, der i højere grad baseres på vedvarende energi.

Foruden energiformer omfatter bæredygtighed også sociale økonomiske og miljømæssige aspekter, som vi vil arbejde rundt om.

1920x1080 Faciliteter Søndersø

Bæredygtighed - vores fælles ansvar

Faget ”Bæredygtighed” vil være et kombinationsfag mellem et teoretisk og praktisk fag. Den teoretiske del vil behandle teoretiske emner, samt aspekter af bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 

Nedenfor er en række emner, som er eksempler på, hvad vi vil arbejde med i faget:

 • Bæredygtigt elforbrug og vedvarende energi
 • Tøjindustrien, klimasynder og genbrug
 • Miljømæssigt bæredygtige fødevarer, økologi og madspild
 • En verden af plastik og affaldshåndtering
 • Nye grønne teknologier, forretningsmodeller og bæredygtig forbrugeradfærd.
 • Simple living