Kamera 2 Del 2 (6 Of 92)
Fællesskab dans

100% VI

Obligatoriske fag

Prøv noget nyt, gør noget unyttigt, du vælger indholdet…

Det eneste krav vi stiller i 100% VI er, at alle elever laver noget sammen. 

Under[-]visningen

Det er eleverne, der har ansvaret for indholdet, organiseringen og de praktiske opgaver omkring denne time.

Det kan være Boldspil, Tons og teambuilding, Spilcafé, fælles Rough’n tough, Ultimate og meget andet.

Målet er at lave aktiviteter med fysiske, faglige og sociale elementer.

En styregruppe vælges til at planlægge og organisere indholdet i en periode.

Derudover er der en lærer tilknyttet, som kan anvendes som supervisor.

De andre obligatoriske fag er: