Filosofi Jonas04
Psychology Alt FILL0 Wght400 GRAD0 Opsz48

Filosofi

Eksistensfag

  • Hvad vil det sige at være fri?
  • Hvad er et Selv?
  • Hvorfor er det frustrerende at have mange valgmuligheder?
  • Hvad er kærlighed?

Under[-]visningen

I faget filosofi læser vi nogle små filosofiske tekster om emner, som berører os alle, for at blive klogere på os selv og hinanden.

Vi læser ikke tekster for at kunne redegøre for deres indhold, men for at blive klogere på et emne eller et begreb, som vi kender og bruger, men måske ikke har tænkt så meget over før.

Hvis et rodet skrivebord er et tegn på et rodet sind, hvad er et tomt skrivebord så tegn på? – Albert Einstein