Maling 01
Brush FILL0 Wght400 GRAD0 Opsz24

Kunst

Eksistensfag

Hvad er kunst, hvornår er det kunst, og hvorfor?
Kunst er en fællesbetegnelse for blandt andet malerier, skulpturer, arkitektur, musik og digtning.

Under[-]visningen

I faget ”Kunst”, handler det ikke om at lave kunst men om, hvad kunsten er i sig selv, hvad er det for en størrelse, hvorfor er det kunst, og hvornår er det kunst?

Vi taler om vores viden og holdninger til kunsten, hvad den gør ved os, hvad vi ser i den, og hvordan vi tolker den. 
Vi skal blandt andet se dokumentarer og diskutere, hvad de gør ved os.
Vi skal undersøge kunst, smag og etik.

Hvad er kunst for dig, og hvad er formålet med kunst?