1920X1080 Elever Højskole

Åbenhedskriteriet på Viborg IH

Balanceret kønsfordeling

På Viborg Idrætshøjskole opererer vi i overensstemmelse med åbenhedskriteriet og forbeholder os retten til at differentiere i optagelsen af elever med hensyn til køn.
Dette gøres med det formål at opnå en balanceret kønsfordeling, der bidrager til en bredt sammensat elevgruppe med forskellige forudsætninger.