Engelsk, dansk & matematik

Et krav for at blive optaget i Jægerkorpset eller Frømandskorpset er, at man består de boglige befalingsmandsprøver. Gennem fagene engelsk, dans og matematik vil du opnå de basale boglige færdigheder.
Uanset om det er mange år siden du har gået i skole, aldrig har været vild med skolen eller er ret skarp, vil du lære noget.
Vi vil tage udgangspunkt i dit niveau, og vi planlægger ikke undervisningen, som du husker det fra din skoletid.