Generel info

Forventninger til gymnaster på Eliteholdet

Det forventes:

  • at du øver dig på opvisningsprogrammet gennem selvtræning og fællestræning med holdkammerater, i tiden mellem trænings-weekenderne.
  • at du har, og vedligeholder, en særdeles god grundform både indenfor tekniske færdigheder, udholdenhed, styrke og smidighed.
  • at eliteholdet har din højeste prioritet, og at du har afstemt dette med dig selv og dine omgivelser.

Der er mødepligt til alle træninger og opvisninger. Afbud modtages kun i særlige tilfælde, og begrundelser som godtages, er: sygdom, længere rejser og særlige begivenheder som eksempelvis deltagelse i bryllup. Studie- og eksamensforberedelse er IKKE afbudsgrund, og vi forventer, at du planlægger eventuelle ski-ture og kortere ferierejser, så de ikke kolliderer med vores træningssamlinger.
Du skal have styr på din kalender inden udtagelsen, og hvis du skulle være forhindret i at deltage i en træning eller en opvisning af ovennævnte årsager, orientere os herom ved udtagelsen. Opstår der en række uforudsete afbud i løbet af sæsonen, tillader vi os at tage en samtale herom. Vi er opmærksomme på individuelle omstændigheder, og derfor vil udfaldet at en eventuel samtale også afspejle den enkeltes forhold.

 

Udtagelseskriterier

Vores visioner for holdet kræver, at vi sætter et stærkt hold med gymnaster, som rummer meget – gymnastisk såvel som menneskeligt. På den baggrund udtages der ud fra følgende kriterier:

  • gymnastisk niveau – teknisk kunnen indenfor forskellige genrer i gymnastik og dans
  • fysisk grundform – kondition, styrke, smidighed
  • udtryk, udstråling og evne til at “brænde igennem” – fanger gymnasten opmærksomhed og viser personlighed i gymnastikken – skæve, specielle udtryk er velkomne!
  • vilje – kæmper og har høj træningsmoral, hvilket de til tider hårde og lange træninger kræver
  • menneskelige egenskaber – sociale kompetencer, evne til at kunne indgå i et forpligtende fællesskab og ansvarsbevidsthed (dette vurderes ud fra kendskabet til gymnasten som tidligere elev, gymnast på holdet eller via de motiverede ansøgninger)
  • tilknytning til højskolen – hvis valget står mellem en med eller uden tilknytning til højskolen, vil valget falde på gymnasten med tilknytning (f.eks. tidligere højskoleelev, collegeelev, eliteholdsgymnast, …)

 

Træning og mentalitet

Vi arbejder differentieret i både undervisning til træningssamlingerne og i opvisningsprogrammet med henblik på, at alle skal føle, at de udfordres, men også fordi vi ønsker at skabe et produkt af høj kvalitet. Du skal være klar på, at ikke alle gymnaster er med i alle serier, ligesom visse dele af programmet skal indlæres selvstændigt efter video.

Ud over de gymnastiske krav forventer vi et stort socialt engagement. Ansvar, frivillighed og fællesskab står centralt i arbejdet med holdet, og du skal have lyst til at være en del af en forpligtende højskolekultur, hvor alle yder deres bedste for at skabe store oplevelser, og hvor alle påtager sig arbejdsopgaver med at udvikle, organisere og hjælpe til.

Der sættes i udgangspunktet ikke ekstra tid af til individuel feedback i løbet af sæsonen. En naturlig del af træningen er perfektioneringen af serier og spring og dermed almindelige rettelser til holdet og den enkelte.

 

Økonomiske forhold for gymnaster på holdet

Ved udtagelse, træningsweekender, Vinterstævne og elevmøde, vil overnatning og bespisning foregå på højskolen.

Alle deltagere skal indbetale et materialedepositum til højskolen som bl.a. er et tilskud til de driftsmæssige omkostninger, som er forbundet med eliteholdet (herunder kost, lokaler, instruktørlønninger, administration mm.). En del af beløbet bruges på stævner, dragter, holdtøj, m.v.
Der vil ske refusion/ekstraopkrævning ved sæsonens afslutning.

Alle gymnaster skal desuden påregne udgift til deltagelse i DGI’s Repstævne.

Der ydes ikke tilskud til transport til hverken træningssamlinger eller opvisninger. Alle gymnaster sørger i udgangspunktet selv for organisering af transport til træningssamlinger og opvisninger – dette gælder også collegeelever.

 

Hvis du vil booke Viborg Elitehold til opvisninger, så send en mail til Morten Gram

GIV er for mig at komme hjem til dejlige mennesker, lumre jokes, lækker mad, fed træning, lækre faciliteter, velforberedte instruktører, svedige timer, ømme kroppe, tårer, udfordringer, kreativitet, ingen grænser, forskellighed, nydelse og højskoleånd!

Gymnast på Eliteholdet 2016/2017