Mentorordning

Hvordan bliver jeg mentorelev?

En mentorordning er målrettet unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år, der er i risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Mentoreleven har lavet en uddannelsesplan sammen med sin vejleder på UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), og I har sammen vurderet, at du kan deltage i et afklarende og udviklende højskoleophold med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Hvordan fungerer mentorordningen?

På Viborg Idrætshøjskole er en række af lærerne uddannede mentorer, og de støtter og vejleder dig i at opnå de mål, der er opstillet i din uddannelsesplan. Som mentorelev på Viborg IH får du en lærer tilknyttet, som både er din mentor og din ”netværkslærer”. I aftaler fra starten, hvor ofte I skal mødes, og hvad du især ønsker støtte til. Der kan både være tale om formelle samtaler, men også om helt uformelle møder. I vil i starten typisk mødes mindst 1 gang om ugen, og så vil mødehyppigheden formentlig aftage i løbet af højskoleopholdet.

Hvad kan samtalerne dreje sig om?

Samtalerne kan dreje sig om alt muligt, men typisk noget om, hvordan du har det på skolen, om opnåelsen af både sociale og faglige mål, og om hvad der skal ske efter højskoleopholdet. Udgangspunktet er at forsøge at hjælpe dig til at blive afklaret i forhold til et fremtidigt liv og uddannelse.

Økonomi

Du har mulighed for at få nedsat din ugebetaling med kr. 350 pr. uge

Se mere om økonomi her

Jeg har fået styr på mit temperament og jeg kan omgås de fleste socialt… og jeg har rykket mig i de idrætsfag jeg har haft!

Lars Torp Enevoldsen - tidligere elev