Bæredygtighed

  • Få øje på bæredygtige ændringer du selv kan gøre i hverdagen
  • Få praktiske redskaber til at blive del af en bæredygtig udvikling
  • Bliv inspireret og inspirér andre unge til at tage ansvar for klodens fremtid

Hvordan tager vi del i en bæredygtig udvikling?

Klimaforandringer, miljøproblemer, fossile brændstoffer, reduktion af CO2-udledning, bæredygtighed og grøn omstilling er lyden af en efterhånden velkendt debat. En debat som handler om, hvordan vi sikrer vores fælles fremtid, så nulevende generationers behov opfyldes, uden at ske på bekostning af fremtidige generationers mulighed for, at opfylde deres behov.

Men hvad er bæredygtighed? Hvad betyder bæredygtighed, og hvad indebærer en bæredygtig udvikling? Hvordan kan den enkelte forbruger tage del i denne udvikling?

Bæredygtighed har længe været en del af den politiske dagsorden, og i efteråret 2015 blev de 17 Verdensmål, for bæredygtig udvikling, vedtaget på FN topmødet i New York. Kursen er altså sat mod en mere grøn og bæredygtig verden, at leve i for mennesker, dyr, planter, naturen og planeten selv – og det vil vi med faget “Bæredygtighed” være en del af på Viborg Idrætshøjskole!

Den grønne omstilling

Bæredygtig udvikling er et stort emne, og det handler grundlæggende om den grønne omstilling, fra den nuvæ­rende ”sorte” økonomi, der er baseret på energi fra fossile brændstoffer, som er kul, gas og olie, til en ”grøn” økonomi, der i højere grad baseres på vedvarende energi. Foruden energiformer omfatter bæredygtighed også sociale økono­miske og miljømæssige aspekter, som vi vil arbejde rundt om.

Faget ”Bæredygtighed” vil være et kombinationsfag mellem eksistens- og håndens fag, der er dog intet krav om, at du vælger faget i begge blokke (Det kan dog være en fordel). Eksistensfaget vil behandle mere teoretiske emner, samt aspekter af bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Alt imens håndens fag vil have en mere praksisnær tilgang til emnerne.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til faget “Bæredygtighed” eller et højskoleophold på Viborg Idrætshøjskole, er du altid velkommen til at sende os en mail info@viborgih.dk eller ringe på telefon +45 86 67 20 11.

 

Nedenfor er en række emner, som er eksempler på, hvad vi vil og har mulighed for at arbejde med i faget:

  • Bæredygtigt elforbrug og vedvarende energi
  • Tøjindustrien, klimasynder og genbrug
  • Miljømæssigt bæredygtige fødevarer, økologi og madspild
  • En verden af plastik og affaldshåndtering
  • Nye grønne teknologier, forretningsmodeller og bæredygtig forbrugeradfærd.
  • Simple living
Kathrine Larsen
Rytmisk gymnastik / Koreografi / Projektledelse
kathrine@viborgih.dk
Læs mere
Daniel Hyldgaard - underviser på Idrætshøjskolen Viborg
Daniel Hyldgaard
Rough'n tough / Styrke / Svømning / Livsstil
daniel@viborgih.dk
Læs mere