Jagt 1010 2 1010X500 Acf Cropped 1

Hvad er jagttegn? 10 ting du bør vide inden du tager jagttegn

Et gyldigt jagttegn er en nødvendighed for at må tage på jagt. Men hvad indebærer et jagttegn, og hvordan får du det? Herunder er der 10 ting, du skal vide, inden du tager jagttegn.

bvbvb
Af Sidsel Nordby, senest opdateret 04. oktober 2022

Hvad er jagttegn?

Herunder ser du 3 punkter, der gør dig klogere på jagttegn:

 1. Definition: Et jagttegn er et bevis på, at du har bestået en jagtprøve, og at du derfor er berettiget til at udøve jagt. Jagttegnet udstedes af Miljøstyrelsen, og før du kan få et jagttegn i Danmark, skal du altså have bestået en jagtprøve.

 2. Jagtprøven: Prøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del omhandler din viden indenfor emner såsom jagtlovgivningen, sikkerhedshensyn under jagt samt grundlæggende jagtetik. Den praktiske del af jagtprøven består blandt andet af en skydeprøve i form af regulær skudafgivelse, såvel som hvordan du behandler et våben.

 3. Krav for jagt: Det er vigtigt, at du som jæger altid medbringer dit gyldige jagttegn, når du går på jagt. I øvrigt skal du altid overholde de jagtetiske principper, der eksempelvis omfatter, at du yder et bidrag til at bevare vildtets levesteder, og at du samtidig stiller krav til din egen og andres adfærd under jagten.

Læs også: Jagt på Viborg Idrætshøjskole

Hvad koster det at få et jagttegn?

Først og fremmest skal du betale for et jagttegnskursus. Der er mange jagttegnskurser rundt omkring i Danmark, og prisen afhænger af, hvem der afholder kurset. For at blive tilmeldt til jagtprøven skal du for året 2022 betale et gebyr på 310 kr.

Dernæst skal du betale 650 kr. som er en jagttegnsafgift, og slutteligt skal du betale 26 kr. for en ansvarsforsikring. Alt i alt koster et jagttegn i 2022 altså 986 kr. eksklusiv prisen for et jagttegnskursus.

Derudover udlejer Naturstyrelsen også områder af statens arealer til f.eks. jagtforeninger i forbindelse med jagt.

Skal du forny et jagttegn?

Ja, det skal du. Hvert år skal du forny dit jagttegn, og prisen for at forny jagttegnet er 676 kr. i 2022. Selve jagtåret løber fra d. 1 april til d. 31. marts. Selvom jagttegnet er gyldigt i et år af gangen, er der stadig mulighed for at forny jagttegnet i 10 år, efter du har bestået en jagtprøve.

Hvilke jagtformer findes der?

Der findes mange forskellige jagtformer. Herunder finder du eksempler på hyppige former for jagt:

Ståjagt

Ståjagt er den mest almindelige form for jagt, hvor der ikke er særlig meget planlægning og organisering involveret. Dette er den type jagt, hvor du typisk går ud alene eller sammen med et lille hold venner og står og venter på, at vildtet kommer forbi.

Trampejagt

Trampejagt er en form, der kan udføres alene eller med andre jægere. I praksis fungerer det på den måde, at jægerne, hvis I er flere, går på en linje og tramper henover det areal som jagten finder sted på. Det smarte ved trampejagten er, at nogle dyr såsom haren ofte bliver siddende, når den udsættes for potentiel fare inden den finder ud af, at den er opdaget. Dette gør betingelserne for jægerne bedre.

Klapjagt

Klapjagt er kendetegnet ved at være meget organiseret bestående af et stort antal deltagere. Selve jagten foregår typisk ved, at et antal klappere går på en linje og langsomt bevæger sig fremad, mens de klapper og lokker dyrene frem til skytterne. Klapjagt er ofte den form for jagt, der giver flest dyr. Dog er det også ofte fuglevildt der skydes, da der kan være fare forbundet med at skyde løbende vildt grundet det store antal af deltagere.

Kedeljagt

Kedeljagt skiller sig ud på den måde, at et antal deltagere danner en kreds omkring et stort areal, hvorefter deltagerne driver vildtet ind mod et centrum. Kedeljagt kan derfor give færre skudchancer, men til gengæld er det effektivt, da du med sin cirkel dækker samtlige flugtveje.

Jagt 1010 3 Op 2 1010X500 Acf Cropped
Jagt 1010 4 1010X500 Acf Cropped 1

10 ting du bør vide inden du tager jagttegn

 1. Du skal være minimum 16 år og have fast bopæl i Danmark for at kunne tage jagttegn.

 2. Du skal være opført i Naturstyrelsens Jagttegnsregister eller have bestået en jagtprøve.

 3. Jagtprøven finder sted to gange årligt. Den første periode er fra d. 15. april til d. 30. juni, og den anden periode er fra d. 15. september til d. 31. oktober.

 4. Der tilmelder sig ca. 6000 personer til jagtprøven på årlig basis.

 5. Som jæger skal du altid medbringe dit gyldige jagttegn under jagt.

 6. Hovedparten af dem der tilmelder sig jagtprøven, har forberedt sig på forskellige kurser. Typisk arrangeres disse kurser af aftenskoler, ungdomsskoler, jagtforeninger og andet.

 7. Der er udarbejdet et sæt jagtetiske principper, som du skal følge for at opretholde den gode jagtmoral.

 8. Du har som jæger, uanset om du har nedlagt vildt, pligt til at indberette dit personlige udbytte af vildt hvert år.

 9. Du skal forny dit jagttegn hvert år.

 10. Ved voldsdomme eller brud på våbenloven kan konsekvensen være at du mister dit jagttegn.

Kombinér din passion for jagt med et højskoleophold lige her

Har du spørgsmål til os?

Sidder du med nogle spørgsmål, kan du altid kontakte os på telefon +4586672011 eller email på info@viborgih.dk

Book en rundvisning på skolen her.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Læs også: Bestil brochure og få svar på dine spørgsmål om højskolelivet.

I tvivl om dine valg?