Økonomi

Priser gældende for lange kurser Forår og Efterår

Forårshold - 26 uger (2020)

*Gennemsnitlig ugepris: kr. 1620
Studietur: kr. 6250
Basispakke: kr. 3800
Materialer aconto: kr. 1500
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

Højskoleopholdet starter primo januar og slutter primo juli

Tilmelding til Foråret 2020

Forårshold - 18 eller 20 uger (2020)

*Gennemsnitlig ugepris: kr. 1620
Studietur: kr. 6250
Basispakke: kr. 3500
Materialer aconto: kr. 1000
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

18 ugers ophold, starter primo januar, og er for elever der vælger Politiforberedelse – de kan vælge at fortsætte med de andre elever til og med primo juli.

20 ugers ophold starter medio februar og slutter primo juli.

 

Tilmelding til Foråret 2020

Efterårshold - 19 uger (2020)

*Gennemsnitlig ugepris: kr. 1620
Studietur: kr. 6250
Basispakke: kr. 3500
Materialer aconto: kr. 1000
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

Højskoleopholdet starter medio august og slutter medio december.

Tilmelding til Efteråret 2020

Efterårshold - 12 uger (2020)

*Gennemsnitlig ugepris: kr. 1620
Basispakke: kr. 3500
Materialer aconto: kr. 1000
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

Højskoleopholdet starter medio september og slutter medio december – man når ikke at komme med på studieturen.

Tilmelding til Efteråret 2020

*Den gennemsnitlige ugepris dækker al undervisning, kost, logi, adgang til nogle af Danmarks bedste idrætsfaciliteter, samt nogle af arrangementerne på skolen.
Den nævnte ugepris er et gennemsnit for hele opholdet, da prisen de første 12 uger er kr. 1950, hvorefter den falder. Årsagen er, at statens tilskudssystem først udløser fuldt tilskud efter at du har gennemført mindst 12 uger af dit ophold.

 

Tilvalg

  • Ønsker du at leje sengetøj koster det kr. 15 pr. uge
  • Ønsker du at leje dyne, pude og sengetøj koster det kr. 25 pr. uge
  • Ønsker du enkeltværelse koster det kr. 200 pr. uge

Støtte og godtgørelse

Der er mulighed for at søge støtte, hvis du ikke har en ungdomsuddannelse (stx, hh, hf, htx, erhvervsuddannelsen (lærling) eller lignende), ikke er fyldt 25 år og gennemfører mindst 12 uger. Medbring dokumentation for afsluttet skolegang/uddannelse.
Nogle kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Du kan undersøge på din lokale borgerservice om din kommune yder støtte.
Har du bopæl i et nordisk land, kan du søge om støtte i forhold til det enkelte lands regler – find kontaktoplysninger her

Pitstop

Studerer du på universitetet og har du brug for en pause i studiet?
– du har på Idrætshøjskolen Viborg, mulighed for at søge støtte til et højskoleophold.
Et højskoleophold kan være med til at afklare din fremtid, uden karakter- og eksamensræs – du vil opleve en personlig udvikling samt et fantastisk fællesskab.

  • Støtten udgør kr. 400 pr. uge og gives til elever, der holder pause i studiet, og er udfordret økonomisk
  • Støtten er individuel og kan ikke kombineres med andre rabatter
  • Du tilmelder dig på normal vis, og under bemærkninger skal du skrive hvilken uddannelse du er i gang med, og hvorfor du har brug for et Pitstop på Idrætshøjskolen Viborg
  • Du kan kun modtage PIT-stop rabat til ét højskoleforløb

Dagpenge med på højskole

Du kan læse om dine muligheder for at få dagpenge med på højskole her.

Aldersgrænse

Der er en nedre aldersgrænse for højskoleelever på 17 ½ år og den bliver talt fra den 1. kursusdag. Opad er det ikke nogen grænse. Vi har en gennemsnitsalder på mellem 21 og 22 år lidt afhængigt af om det er det almindelige højskolekursus eller forberedelseskurset til politiskolen. Det vil derfor betyde, at vi både ser højskoleelever i den helt unge ende omkring de 18-19 år, men det er ikke usædvanligt at vi har elever på 26, 27 år og indimellem også over 30 år. Vi synes det giver en fantastisk synergi, at alle elever ikke nødvendigvis er på samme stadie af deres liv.

Forsikring

Sygesikring:
Danske elever skal medbringe det gule sygesikringsbevis samt det blå EU-sygesirkingskort. Her kan du læse om og bestille det blå EU-sygesikringskort. Elever fra øvrige nordiske lande har ret til gratis akut sygebehandling i Danmark – medbring gyldig legitimation. Højskolen har en fælles rejseforsikring for elever på højskolen. Rejseforsikringen dækker sygdoms-/skadesbehandling og evt. hjemtransport udover det, som sygesikringskortet dækker. Højskolen har IKKE en afbestillingsforsikring som dækker ved afbud på studietur og linjerejser. Undersøg hjemmefra, om du er dækket af din eller af dine forældres årsrejseforsikring ved forhindret deltagelse i studietur/linjerejse.

Forsikringsdækning:
Inden opholdet bør du undersøge dine forsikringsforhold. Vi anbefaler, at du tegner en:

  • Heltidsulykkesforsikring, der dækker personskader på dig selv. Vær opmærksom på at din forsikring dækker de aktiviteter du vælger på højskolen.
  • Privat- og familieforsikring omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring, samt ansvarsforsikring, der dækker skader på andre

Book en rundvisning

Jeg vil anbefale enhver at tage på højskole!
Man kan hurtigt blive skræmt af pengesummen inden et højskoleophold, men man får virkeligt langt mere end havde pengene kan række til!

Michael Tronier Hansen - tidligere elev

Det har overgået mine vildeste forestillinger!
Det har været en oplevelse for livet og det bedste jeg nogensinde har brugt penge på.
Det har været suverænt!

Anne Fenger Iversen - tidligere elev