Økonomi

Priser gældende for lange kurser Forår og Efterår

Gang ugeprisen op med det antal uger du skal være på højskolen, og læg de øvrige beløb til – så har du den samlede pris for dit højskoleophold!

Efterår Politilinje - 19 uger (2022-priser)

*Ugepris: kr. 1725
Studietur: kr. 6900
Basispakke: kr. 4900
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

Højskoleopholdet starter medio august og slutter medio december.

Der tages forbehold for justering i prisen
Gå til tilmelding

Efterår - 19 uger (2022-priser)

*Ugepris: kr. 1725
Studietur: kr. 6900
Basispakke: kr. 4900
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

Højskoleopholdet starter medio august og slutter medio december.

Der tages forbehold for justering i prisen

 

Gå til tilmelding

Forår - 25 uger (2023-priser)

*Ugepris: kr. 1775
Studietur: kr. 6900
Basispakke: kr. 5670
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

Højskoleopholdet starter primo januar og slutter primo juli.

Der tages forbehold for justering i prisen

 

Gå til tilmelding

Forår Politilinje - 18 uger (2023-priser)

*Ugepris: kr. 1775
Studietur: kr. 6900
Basispakke: kr. 4915
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

18 ugers ophold, starter primo januar, og er for elever der vælger Politilinjen – de kan vælge at fortsætte med de andre elever til og med primo juli.

Der tages forbehold for justering i prisen

 

Gå til tilmelding

*Den gennemsnitlige ugepris dækker al undervisning, kost, logi, adgang til nogle af Danmarks bedste idrætsfaciliteter, samt nogle af arrangementerne på skolen.
Den nævnte ugepris er et gennemsnit for hele opholdet, da prisen de første 12 uger er kr. 2000, hvorefter den falder. Årsagen er, at statens tilskudssystem først udløser fuldt tilskud efter at du har gennemført mindst 12 uger af dit ophold.

 

Tilvalg

  • Ønsker du at leje sengetøj koster det kr. 15 pr. uge
  • Ønsker du at leje dyne, pude og sengetøj koster det kr. 25 pr. uge
  • Ønsker du enkeltværelse koster det kr. 200 pr. uge
  • Ønsker du at bo på værelse med bad koster det kr. 250 pr. uge

Støtte og godtgørelse

Der er mulighed for at søge støtte, hvis du ikke har en ungdomsuddannelse (stx, hh, hf, htx, erhvervsuddannelsen (lærling) eller lignende), ikke er fyldt 25 år og gennemfører mindst 12 uger. Medbring dokumentation for afsluttet skolegang/uddannelse.
Nogle kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Du kan undersøge på din lokale borgerservice om din kommune yder støtte.
Har du bopæl i et nordisk land, kan du søge om støtte i forhold til det enkelte lands regler – find kontaktoplysninger her

Dagpenge med på højskole

Du kan læse om dine muligheder for at få dagpenge med på højskole her.

Aldersgrænse

Der er en nedre aldersgrænse for højskoleelever på 17 ½ år og den bliver talt fra den 1. kursusdag. Opad er der ikke nogen grænse. Vi har en gennemsnitsalder på mellem 19 og 23 år. Det betyde, at vi også har elever på 26, 27 år og indimellem over 30 år.
Vi oplever ikke aldersforskellen blandt vores elever, tværtimod er det meget forskelligt, hvilket stadie vores eleverne er, i deres liv.

Forsikring

Sygesikring:
Danske elever skal medbringe det gule sygesikringsbevis samt det blå EU-sygesirkingskort. Her kan du læse om og bestille det blå EU-sygesikringskort. Elever fra øvrige nordiske lande har ret til gratis akut sygebehandling i Danmark – medbring gyldig legitimation. Højskolen har en fælles rejseforsikring for elever på højskolen. Rejseforsikringen dækker sygdoms-/skadesbehandling og evt. hjemtransport udover det, som sygesikringskortet dækker.
Højskolen har IKKE en afbestillingsforsikring som dækker ved afbud på studietur og linjerejser.
Undersøg hjemmefra, om du er dækket af din eller af dine forældres årsrejseforsikring ved forhindret deltagelse i studietur/linjerejse.

Forsikringsdækning:
Inden opholdet bør du undersøge dine forsikringsforhold. Vi anbefaler, at du tegner en:

  • Heltidsulykkesforsikring, der dækker personskader på dig selv. Vær opmærksom på at din forsikring dækker de aktiviteter du vælger på højskolen.
  • Privat- og familieforsikring omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring, samt ansvarsforsikring, der dækker skader på andre

Book en rundvisning

Jeg vil anbefale enhver at tage på højskole!
Man kan hurtigt blive skræmt af pengesummen inden et højskoleophold, men man får virkeligt langt mere end havde pengene kan række til!

Michael Tronier Hansen - tidligere elev

Det har overgået mine vildeste forestillinger!
Det har været en oplevelse for livet og det bedste jeg nogensinde har brugt penge på.
Det har været suverænt!

Anne Fenger Iversen - tidligere elev