1920X1080 Endurance Sport Svømning Højskole
Hands

Priser

Beregn prisen for dit højskoleophold

Sådan udregner du den samlede pris for dit højskoleophold:

  • gang ugeprisen med antal uger (Forår 25 uger eller Efterår 19 uger)
  • plus indmeldelsesgebyret
  • plus basispakken
  • plus studieturen

OBS. Vælger du flere rejser, weekendkurser og/eller udvalgte fag, er der ekstra udgifter. Det kan du læse mere om herunder*.

Forår 2024 - 25 uger

*Ugepris: kr. 1900
STUDIETUR: kr. 7200
*Basispakke: kr. 5675
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

Idrætshøjskoleopholdet er på 25 uger, starter primo januar og slutter ultimo juni.
Politilinjen er på 18 uger, her kan man vælge at fortsætte med de andre elever til ultimo juni.

Der tages forbehold for prisjusteringer - sidst opdateret januar 2023

 

Efterår 2024 - 19 uger + 4 dage

*Ugepris: kr. 1925
STUDIETUR: kr. 7300
*Basispakke: kr. 5300
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

Idrætshøjskoleopholdet og Politilinjen er på 19 uger, starter primo august og slutter primo december.

Der tages forbehold for prisjusteringer - sidst opdateret januar 2024

815X1080 Klatring Højskole
1920X1080 Yoga Højskole

Hvad dækker priserne?

*Ugepris
Undervisning, foredrag, arrangementer med mere, samt fuld forplejning, logi og forbrug.

*Basispakke
Sangbog, fællesbillede, et sæt tøj, internet, en del af undervisningsmaterialerne og fri benyttelse af idrætsfaciliteter.

*Ekstra udgifter
Vil du med på flere rejser, vælger fag, arrangementer eller kurser, som har en merpris, skal det tillægges prisen. Priserne varierer og bliver derfor først oplyst ved kursusstart.

Tilvalg
- Leje af sengetøj: kr. 15 pr. uge
- Leje dyne, pude og sengetøj: kr. 25 pr. uge
- Enkeltværelse: kr. 200 pr. uge

Fosturfb 12

Støtte og godtgørelse

Du kan, i nogle tilfælde, få tilskud til dit højskoleophold.
højskolerne.dk har de samlet al information omkring de forskellige muligheder der er. Her kan du danne dig et overblik over, om der er mulighed for støtte til dit højskoleophold.
Kan man få tilskud?

Nordiske elever
Har du bopæl i et nordisk land, kan du søge om støtte i forhold til det enkelte lands regler
– find kontaktoplysninger her.

1920X1080 Højskoleliv

PITstop

Er du i gang med en videregående uddannelse og trænger du til en pause i dit studie, så har du mulighed for at tage på højskole med en PITstop ordning.

Mange studerende oplever, at de har behov for at bremse op og få et pusterum fra deres studie – en pause fra hverdagens hamsterhjul, hvor du bliver en del af et fantastisk fællesskab, og hvor den personlige udvikling er i højsædet.

Rent praktisk betyder det, at du får en rabat på kr. 400 pr. uge.

Du kan læse mere om PITstop på højskole herunder.

1920X1080 Kano Friluftsliv Højskole

Dagpenge med på højskole

Du kan søge om dagpenge eller uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med dit højskoleophold.

Læs mere om dine muligheder på højskolerne.dk

Introuge F19 (2) (1)

Hjælp til legater og fonde

Du kan søge info om legater på højskolerne.dk eller søge hjælp til at søge legater via Fundraising.How - de hjælper blandt andet studerende med legatsøgning.

Hvis uheldet er ude

Sygesikring
Danske elever skal medbringe det gule sygesikringsbevis samt det blå EU-sygesikringskort. Her kan du læse om og bestille det blå EU-sygesikringskort.
Elever fra øvrige nordiske lande har ret til gratis akut sygebehandling i Danmark – medbring gyldig legitimation.

Højskolen har en fælles rejseforsikring for elever på højskolen. Rejseforsikringen dækker sygdoms-/skadesbehandling og evt. hjemtransport udover det, som sygesikringskortet dækker.

Højskolen har ikke en afbestillingsforsikring, som dækker ved afbud på studietur og/eller andre rejser.
Undersøg hjemmefra, om du er dækket af din eller af dine forældres årsrejseforsikring ved forhindret deltagelse i studietur/linjerejse.


Forsikringsdækning
Vi anbefaler, at du tegner en:
- Heltidsulykkesforsikring, der dækker personskader på dig selv. Vær opmærksom på, at din forsikring skal dække de aktiviteter du vælger på højskolen.
- Privat- og familieforsikring omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring, samt ansvarsforsikring, der dækker skader på andre

Peoplesvg
DSC01775 (1)
Settings Accessibility FILL0 Wght400 GRAD0 Opsz48

Aldersgrænse

Der er en nedre aldersgrænse for højskoleelever på 17 ½ år og den bliver talt fra den første kursusdag. Opad er der ikke nogen grænse.
Vi har en gennemsnitsalder på mellem 20 og 22 år. Det betyder, at vi også har elever på 26, 27 år og indimellem derover – men fælles for alle, mærker vi ikke aldersforskellen.

I tvivl om dine valg?