Introugef1922
Settings Accessibility FILL0 Wght400 GRAD0 Opsz48

Træner[-]akademi

Eksistensfag

Uddannelsen er et tilbud til dig, der ønsker at arbejde seriøst med emner som f.eks. personlig udvikling, kommunikation, ledelse, sundhed og idrættens mangfoldighed i foreningslivet.

Uddan[-]nelsens formål

Idrættens Trænerakademi har til hensigt:

 • at skabe foregangspersoner som har stort fagligt og menneskeligt overskud.
 • at uddanne idrætsledere med en bred idrætslig baggrund, der samtidig har kompetence til at håndtere nye og anderledes idrætspolitiske, etiske og kulturelle udfordringer.
 • at uddanne idrætsledere, der har forståelse for og indsigt i organisatoriske, pædagogiske og sundhedsmæssige forhold til gavn for udviklingen af foreningslivet.
 • at fremme personlig udvikling, samt motivere til bevidste, reflekterende idrætsledere via højskoleopholdet.

træner akademiuddannelsen er skabt i et samarbejde mellem DGI og seks idrætshøjskoler.

Uddannelsen er et forløb, som du følger sideløbende med dit almindelige højskoleophold.


Du kan læse mere om uddannelsen på DGI’s hjemmeside her.

Introugef1937

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er baseret på det samme faglige indhold og timetal (i alt 120 timer) på alle seks højskoler.

Du vil blive undervist i 2 hovedfag:

 • Idrættens verden
 • Ledelse, Kommunikation & Udvikling

Desuden får du erfaringer gennem:

 • Praktik- og projektforløb – f.eks. arbejder du intensivt fra idéudvikling til afvikling af en event
 • 2½ studiedag med spændende indhold, med deltagelse fra de fem andre højskoler, 
  der er en del af FIL-uddannelsen
 • … og meget andet.
Introugef1975 (1)

Idrættens verden

 • idrættens historie og udvikling
 • idrætspolitik og – organisering
 • idrættens tendenser
 • foreningen – dens muligheder og udfordringer i fremtiden
 • idræt og sundhedsfremme
 • kropsidealer
 • særlige grupper af børn, unge og voksne i idrætten

Ledelse, kommunikation og udvikling

 • projektledelse
 • personlig udvikling
 • kommunikation
 • teambuilding
 • ledelsesværktøjer
 • konflikthåndtering
 • samarbejde
Introugef1943 (1)

Studie[-]dage

 • 2½ dag med ”FIL-elever” fra de fem andre Idrætshøjskoler, der er en del af FIL-uddannelsen.
 • temaer og oplæg i form af projekter, debat og dialog, teambuilding, netværksdannelse, oplevelse, m.m.
 • idrætspolitikere, Landsstævnets projektledere, spændende foreninger og målgrupper.

Praktik og projekt

 • foreningsbesøg
 • afvikling/deltagelse i møder, foredrag, konferencer, m.m.
 • afvikling af arrangementer/event
 • projektinvolvering i igangværende projekter

Når du har gennemført begge fagene “Ledelse, udvikling og kommunikation” og Idrættens Verden”, modtager du et bevis fra DGI.