Teambuilding

Vil du gerne have et Teambulding arrangement på Idrætshøjskolen Viborg, så forgår det igennem vores underafdeling GIV-huset.

Teambuilding