Rytmisk gymnastik og dans

I rytmisk gymnastik og dans giver vi dig muligheden for at udvikle dig som gymnast. Der er plads til dig, som har høje ambitioner og dig, som er ny indenfor gymnastik og dans!
Undervisningen vil tage udgangspunkt i gymnastikken, hvortil vi lader os inspirere af dansens forskellige genre og stilarter.

Den daglige undervisning i Rytmisk gymnastik foregår i skolens superlækre bevægelsessale – vi har 3 bevægelsessale, som vil danne rammerne for undervisningen.

Rytmisk gymnastik er en fællesbetegnelse, som dækker over de rytmiske fag, der udbydes i de forskellige semestre.

Herunder finder du en uddybende beskrivelse af de rytmiske fag, som er navngivet:

  • Rytmisk gymnastik
  • Koreografi
  • Powerrytme

Vil du blive bedre til rytmisk gymnastik og dans?

I faget Rytmisk gymnastik og dans vil du blive udfordret indenfor gymnastikkens forskellige genre. Du vil få lov til at fordybe dig og nørde i grundteknikker, afprøve nye bevægelsesmønstre, samt arbejde med at udvikle dit individuelle udtryk.
Formen på undervisningen kan bestå af simple sekvenser, hvor fokus er rettet mod forskellige bevægelseskvaliteter. Der vil også være mere sammensatte sekvenser, hvor anvendeligheden af dine grundtekniske færdigheder afprøves, mens din indlærings- og indlevelsesevne udfordres. Personligt feedback skal være med til at optimere din udvikling, mens konditionstræning og styrke tilmed vil være en del af undervisningen.
En del af grundgymnastikken er tilmed beherskelse af klassiske håndredskaber, hvor i vil præsenteres få et udvalgt håndredskab, som I får lov at udforske og dygtiggøre jer indenfor.

Vil du udfordre dig selv med koreografier?

I faget Koreografi lader vi os inspirere af forskellige genrer indenfor gymnastik- og dans, hvor vi præsenterer dig for nye koreografier fra gang til gang – næsten – og udfordrer indlæringsevnen.
Derudover vil vi arbejde kreativt med tilblivelsen af selvskabte koreografier, som bliver en del af en serie, som vises og fremføres, når vi laver opvisning. Du vil blive klædt på med viden og teori omkring skabelse af koreografier, samt arbejde med hvilke kvaliteter og elementer, der udgør en god koreografi.

Skal vi svede og nørde til Powerrytme?

Svaret er ja!
I faget Powerrytme skal vi arbejde med udholdenhed og muskelstyrke med afsæt i gymnastiske styrkemomenter. Vi vil præsentere dig for grundteknikker og genrer indenfor gymnastik og dans, såsom afsæt, fodledsafvikling, floorwork og flere andre.
Derudover vil vi arbejde med gymnastiske grundelementer af mere eksplosiv karakter, hvilket blandt andet kan være spring-over-gulv og seje tricks.
Formen på undervisningen vil være en blanding af simple, enkeltstående øvelser og mere komplicerede bevægelsessammensætninger i sekvenser.’

Prøv en højskole med dans

Der er kun positivt at sige om dans – dans forbedrer vores holdning, fysik og gør os i godt humør.
Alle kan vælge dans på højskolen – du behøver ikke at have danset i forvejen, men du skal have lyst til bevægelse og musik.
Vi underviser vi i forskellige stilarter og genrer, lige fra moderne dans til tango og til holddans.

Så skal du på højskole og har lyst og mod på dans, så skal du give dig selv den mulighed at prøve det.

Har du lyst til flere oplevelser med gymnastikken?

Herunder kan du læse om de forskellige muligheder, som du har i forbindelse med fagene indenfor rytmisk gymnastik.

I løbet af foråret vil det være muligt at:

  • lave 5-8 opvisninger, hvoraf én opvisning er til Aspirantstævne?
  • have fællestræning og opvisning med Elitehold Viborg

I løbet af efteråret vil det være muligt at:

  • lave 1-2 opvisninger

Der vil i forbindelse med opvisninger og stævner være en egenbetaling, som dækker deltagergebyr, opvisningsdragt og transportudgifter.

I juni tilbydes en studietur, hvor det kan være en fordel at have deltaget i ét af de rytmiske fag.

Kathrine Larsen
Rytmisk gymnastik / Koreografi / Projektledelse
kathrine@viborgih.dk
Læs mere
Johanne Lykke Christiansen
Rytmisk gymnastik og dans
johanne@viborgih.dk
Læs mere

Jeg har aldrig haft mere selvtillid som gymnast som efter mine seks måneder på Viborg IH. Jeg tør stå frem, og jeg har fået lysten til at overraske, provokere og udfolde mig på helt nye måder. Jeg ser ingen begrænsninger, kun muligheder. Det er også tydeligt at se på mine hold nu, og på min egen præstationer på gulvet – jeg tør!

Vi griner, vi løsner op – vi sveder og det gør ondt efter en omgang styrke. Vi bruger hovedet, når der skal gang i indlæring, og vi kobler fra når vi bare skal følge musikken. Vi er med til at forme timen, vi er med til at starte en fest. Vi er med til at skabe en fed gymnastik time på Viborg IH – vi er med til at skabe VORES gymnastiktime på Viborg IH!

For mig har hele forløbet med gymnastik og dans på GIV været en oplevelse, hvor jeg hver gang kunne gå fra en time og følt, at jeg rykkede mig!