Jubilarmøde

Hvert år – den første weekend i september – er Viborg Idrætshøjskole vært ved en gensynfest for tidligere elever, som er jubilarer!

Desværre er vi nødsaget til, grundet Corona-situationen, at aflyse dette års Jubilarmøde

 

Den første gang man bliver inviteret til Jubilarmøde er 10 år efter at man har gået på højskolen.
Derefter bliver man inviteret hvert 5. år.

Man behøver ikke være medlem af elevforeningen for at deltage i Jubilarmødet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har din adresse, eller hvis du er flyttet, så send en mail til Nina med oplysning herom.

Jubilarårgange i 2020

Overjubilarer Før 1964
55 års jubilarer 1964/65 og 1965
50 års jubilarer 1969/70 og 1970
45 års jubilarer 1974/75 og 1975
40 års jubilarer 1979/80 og 1980
35 års jubilarer 1984/85 og 1985
30 års jubilarer 1989/90 og 1990
25 års jubilarer 1994/95 og 1995
20 års jubilarer 1999/2000 og 2000
15 års jubilarer FO 05 og EF 05
10 års jubilarer FO 10 og EF 10