Arne Rasmussen

Hvornår var du ansat på GIV?

Hvornår var du ansat på GIV?Jeg har været ansat som lærer på Gymnastikhøjskolen ved Viborg fra sommeren 1965 til januar 1989;  de første 3 år med Mads Nielsen som forstander og de resterende år med Arne Knudsen som forstander.

Hvad laver du nu?

Fra 1989 til 1998 var jeg leder af Fuglsøcentret på Mols, – et spændende arbejde, som udfordringsmæssigt lå midt imellem mit arbejde som højskolelærer og min virksomhed i det folkelige foreningsarbejde.Siden pensioneringen i 1998 har jeg lavet lidt af det samme, – men på frivillig basis:  Lederarbejde med senioridræt i DGI på landsplan, i landsdelsforening og på lokalt plan; – og de seneste år med idrættens og organisationernes historie i arkivudvalgene i DGI og i DGI Midtjylland.Det nuværende arbejde på lokalt plan i en senioridrætsdaghøjskole binder enderne sammen.Jeg har den oplevelse og glæde at være blevet boende tæt på Gymnastikhøjskolen. Det giver muligheden for at følge skolens liv udefra og reflektere på GIV tidligere og nu.

 

Hvad husker du bedst fra din tid på GIV – evt. en episode og hvad har GIV betydet for dig?

Mange erindringer myldrer frem, – fra mødet med eleverne og fra undervisningens indhold og fremtoning. Men som noget af det stærkeste står nok mødet og samværet på lærermøderne.Den rolige saglige/faglige debat og planlægning hos Mads Nielsen ud fra en fælles indforstået holdning til mål og indhold, efterfulgt af kaffebord med Herdis Nielsen og lærernes ægtefæller.Som  -70 `erne skred frem med Arne Knudsen for bordenden og en flok lærere, der i pædagogisk og politisk holdning spændte vidt, steg debatintensiteten betydelig. Fortolkningen af mål og midler var meget vid, og ofte blev eleverne inddraget i denne.Gymnastikhøjskolen ved Viborg har selvfølgelig betydet meget for mig – og min familie. Lige fra begyndelsen var der stor åbenhed og forståelse for, at et arbejde i det folkelige foreningsarbejde var i tråd med arbejdet på skolen og der blev givet plads til det;  i 10 år var jeg halvtidsansat på GIV og halvtidsansat i DDGU, en forgænger til DGI.Gymnastikhøjskolen ved Viborg har på mange områder givet positive bidrag til min tilværelse