Ændring af profil

En højskole i udvikling

1951 – 1997: Fra højskolens oprindelse i 1951, hed vi “Gymnastikhøjskolen ved Viborg”. Dengang blev der primært kommunikeret via mund til mund, til stævner, til messer osv. Der var ikke så mange om buddet og vores produkt var enkelt.

Men over de næste 50 år udvikler vi os til en højskole, som fortsat tilbyder masser af gymnastik, men også mange andre spændende fag.

Vi tilbyder forskellige idrætter, uddannelser og praktiske fag, og vi er ikke alene om at udvikle os. Alt og alle udvikler sig! – kommunikationen og konkurrencen er skærpet – der er kommet flere højskoler, og der er kommet flere kommunikationskanaler. Derfor bliver højskolens navn i 1997 ændret i Vedtægten, til “Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg”, med det formål at signalere, at vi ikke kun er en gymnastiskhøjskole, men at vi også har en masse andet idræt at tilbyde.

Ny profil

Kampen om eleverne er fortsat hård og vi udvikler os, samt forsøger at følge med efterspørgslen.

For at skærpe vores profil, blev det derfor i 2017 vedtaget af Bestyrelsen, at vi fremadrettet anvender “Viborg Idrætshøjskole”, i vores kommunikation.

Formålet er at blive endnu stærkere i vores SEO (søgemaskineoptimering) og generelt i den online verden, men også for at kommunikere og ramme bredere. Vi har ikke mindre end 64 forskellige fag at tilbyde vores højskoleelever.

Vi er en højskole i udvikling!

Den online indflydelse
Kommunikationen er blevet endnu ”skarpere” og alt foregår online. Vi svømmer i en strøm af billeder, film og tekster, og alt bliver vurderet og sorteret af søgemaskiner, venner og ambassadører – Bedst kommer først og øverst!

Vennekredsene bliver større og større, og over de sociale medier er det nemt – og det går hurtigt. De har en enorm stor indflydelse på vores kommunikation. Ifølge vores analyser, står de for ikke mindre end 50% af de nye elever. Vores vennekreds og ambassadører, er alle de elever, som vi har haft gennem højskolen i tidens løb, alle som har en relation til os. De deler og fortæller vores positive historie. Vores historie, som vurderes ud fra det vi gør i dagligdagen, dem vi er, vores produkt, vores måde at gøre det på, vores DNA!

 

Den anden store kommunikative ”hovedpulsåre”, som også er af afgørende betydning for trafikken, er Google, Danmarks fortrukne søgemaskine. Den afgør vores placering, ud fra det indhold vi sender ud. Det er via den kanal, at vi rammer den anden halvdel af nye elever, som vi kæmper for at få – samme andel som vores konkurrenter, også kæmper for.

Her handler det udelukkende om at være synlig, tydelig og skarp i vores budskab. Vi skal være analytiske, lytte til, hvad vores kunder vil have. Google pleaser dem – deres fornemmeste opgave er at hente, den bedste og mest nyttige information, de søger på. Derfor må vi please dem og Google, for at opnå det bedste samarbejde og dermed synlighed.

DERFOR
Det er derfor vigtigt at vi tilpasser os og at vi:

  1. bevarer vores DNA, uanset forandring, så alle der kommer her, mærker og husker det.
  2. kommunikerer præcist i vores budskab, hvad det er vi tilbyder – hverken mere eller mindre – så vi ikke risikerer at blive frasorteret af Google eller ved potentielle elevers udvælgelsesproces.

Fremtiden
Vores analyser viser, at nutidens unge foretrækker en højskole med mange muligheder, hvor de kan prøve en masse forskellige ting – derfor er det vigtigt, at vi ikke er bange for den udvikling. Vi skal altid være i udvikling og være forandringsparate, men uden at gå på kompromis med vores DNA.

 

Altid GIV’er

Vi elsker vore GIV’ere!

Alle vores tidligere GIV-elever, har stor betydning for os, og de vil altid være en del af os og vores GIV-familie. Derfor holder vi fast i udtrykket ”GIV”. Det er en stor del af vores DNA og historie. GIV kommer af Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg.

Det er først når man er blevet elev, at man bliver introduceret til GIV-livet.