Priser

Beregn prisen for dit højskoleophold

Sådan udregner du den samlede pris for dit højskoleophold.

  • gang ugeprisen med antal uger (Forår 25 uger eller Efterår 19 uger)
  • plus tilmeldingsgebyret
  • plus basispakken
  • plus studieturen

 OBS.  Vælger du flere rejser, weekendkurser og/eller udvalgte fag, er der ekstra udgifter.
Det kan du læse mere om herunder*. 

Efterår 2023 - 19 uger

*Ugepris: kr. 1875
Studietur: kr. 7100
*Basispakke: kr. 4915
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

Idrætshøjskoleopholdet og Politilinjen er på 19 uger, starter primo august og slutter primo december.

Der tages forbehold for prisjusteringer.
Sidst opdateret januar 2023.

 

Gå til tilmelding

Forår 2024 - 25 uger

*Ugepris: kr. 1900
Studietur: kr. 7200
*Basispakke: kr. 5675
Indmeldelsesgebyr: kr. 2000

 

Idrætshøjskoleopholdet er på 25 uger, starter primo januar og slutter ultimo juni.
Politilinjen er på 18 uger, her kan man vælge at fortsætte med de andre elever til primo juli.

Der tages forbehold for prisjusteringer.
Sidst opdateret januar 2023.

 

Gå til tilmelding

Hvad dækker priserne over?

*Ugepris
Den gennemsnitlige ugepris dækker undervisning, foredrag, arrangementer med mere, samt fuld forplejning, logi og forbrug.

*Basispakke
Basispakken dækker materialer, sangbog, fællesbillede, et sæt tøj, internet og fri benyttelse af idrætsfaciliteter.

*Ekstra udgifter
Hvis du vil med på flere rejser, vælger fag, arrangementer eller weekendkurser, som har en merpris, skal det tillægges den samlede pris.
Disse priser varierer og bliver derfor først oplyst ved kursusstart.

 

Tilvalg

  • Ønsker du at leje sengetøj koster det kr. 15 pr. uge
  • Ønsker du at leje dyne, pude og sengetøj koster det kr. 30 pr. uge
  • Ønsker du enkeltværelse koster det kr. 200 pr. uge

Støtte og godtgørelse

Der er mulighed for at søge støtte, hvis du ikke har en ungdomsuddannelse (stx, hh, hf, htx, erhvervsuddannelsen (lærling) eller lignende), ikke er fyldt 25 år og gennemfører mindst 12 uger. Medbring dokumentation for afsluttet skolegang/uddannelse.
Nogle kommuner yder kommunestøtte til højskoleophold. Du kan undersøge på din lokale borgerservice om din kommune yder støtte.
Har du bopæl i et nordisk land, kan du søge om støtte i forhold til det enkelte lands regler – find kontaktoplysninger her

PITstop

Er du i gang med en videregående uddannelse og trænger du til en pause i dit studie, har du mulighed for at tage på højskole med en PITstop ordning.
Mange studerende oplever, at de har behov for at bremse op og få et pusterum fra deres studie – en pause fra hverdagens hamsterhjul, hvor du bliver en del af et fantastisk fællesskab, og hvor den personlige udvikling er i højsædet.
Rent praktisk betyder det, at du får en rabat på kr. 400 pr. uge.

Dagpenge med på højskole

Du kan læse om dine muligheder for at få dagpenge med på højskole her.

Andre støttemuligheder

Det er også muligt at søge støtte via fundraising til dit højskoleophold. Fundraising.How har siden 2014 rådgivet om legater og fonde. De hjælper studerende, virksomheder og foreninger med legatsøgning.
Læs mere på Fundraising.How

Aldersgrænse

Der er en nedre aldersgrænse for højskoleelever på 17 ½ år og den bliver talt fra den 1. kursusdag. Opad er der ikke nogen grænse. Vi har en gennemsnitsalder på mellem 19 og 23 år. Det betyde, at vi også har elever på 26, 27 år og indimellem over 30 år.
Vi oplever ikke aldersforskellen blandt vores elever, tværtimod er det meget forskelligt, hvilket stadie vores eleverne er, i deres liv.

Forsikring

Sygesikring:
Danske elever skal medbringe det gule sygesikringsbevis samt det blå EU-sygesirkingskort. Her kan du læse om og bestille det blå EU-sygesikringskort. Elever fra øvrige nordiske lande har ret til gratis akut sygebehandling i Danmark – medbring gyldig legitimation. Højskolen har en fælles rejseforsikring for elever på højskolen. Rejseforsikringen dækker sygdoms-/skadesbehandling og evt. hjemtransport udover det, som sygesikringskortet dækker.
Højskolen har IKKE en afbestillingsforsikring som dækker ved afbud på studietur og linjerejser.
Undersøg hjemmefra, om du er dækket af din eller af dine forældres årsrejseforsikring ved forhindret deltagelse i studietur/linjerejse.

Forsikringsdækning:
Inden opholdet bør du undersøge dine forsikringsforhold. Vi anbefaler, at du tegner en:

  • Heltidsulykkesforsikring, der dækker personskader på dig selv. Vær opmærksom på at din forsikring dækker de aktiviteter du vælger på højskolen.
  • Privat- og familieforsikring omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring, samt ansvarsforsikring, der dækker skader på andre

Book en rundvisning

Jeg vil anbefale enhver at tage på højskole!
Man kan hurtigt blive skræmt af pengesummen inden et højskoleophold, men man får virkeligt langt mere end havde pengene kan række til!

Michael Tronier Hansen - tidligere elev

Det har overgået mine vildeste forestillinger!
Det har været en oplevelse for livet og det bedste jeg nogensinde har brugt penge på.
Det har været suverænt!

Anne Fenger Iversen - tidligere elev