Massagekursus

På massagekurset får du den viden og de færdigheder der skal til for at kunne give en god massage, hvad enten formålet er velvære eller afhjælpning af ømme og overbelastede muskler.

Du vil lære massagegreb, som kan bruges specifikt på lokale ømheder og til mere generel massage på hele kroppen. Derudover vil du lære at genkende tilfælde hvor det anbefales ikke at massere.

Faget er et godt springbræt til en sundhedsfaglig uddannelse. Underviserne er uddannede fysioterapeuter, som kan fortælle om uddannelsesmuligheder indenfor sundhedsområdet.

Undervisningen foregår efter den almindelige undervisning på højskolen og kræver en egenbetaling til dækning af materialeudgifter samt ekstra undervisningstimer.

Man kan kun vælge massagekursus om efteråret.