Tons og tummel

I Tons og tummel tager vi udgangspunkt i de gamle lege, der for nogle har rod i middelalderens landsbyer.

Legene afspejler datidens samfund og til tider de fysiske krav, som verdenen dengang krævede, men fælles for dem alle er at de er fysiske… meget fysiske. De kræver en stærk og udholdende krop og de kræver at man tager fat ved hinanden.

Tons og tummel er aktivitet, hvor du både får trænet kroppen i tæt samspil med andre, men også gør det med et kæmpe grin.

Vi bruger Forstbotanisk have ved siden af højskolen til aktiviteter og du skal forvente at blive fysisk udfordret.

Kom og leg med os!

Astrid Lund Mousten
Fitness / Boldspil / Sportsetik / Idræt 360 / Sang
astrid@viborgih.dk
Læs mere