Kort- og brætspil

I dette fag vil di lære, samt spille, en masse (nye) spil – brætspil såvel som kortspil.

Der ligger mange skjulte skatte gemt i at spille bræt-/kortspil: samvær, taktik, logisk tænkning, teamwork, diplomati, samt sociale kompetencer.

  • Masser af spilletid
  • Regelgennemgang af aktuelle spil
  • Italesætte kvaliteter og svagheder af bræt- og kortspil
  • Italesætte og diskutere problemstillinger omkring spillene

Vores mål kort- og brætspil er:

  • at du får indblik i og måske udvidet dit repertoire af spil
  • at skabe et rum for nærvær, samtale og socialt samspil
  • med udgangspunkt i aktuelle og relevante spil, at belyse forskellige oplevelser såsom; vindermentalitet, nærvær, glæde, frustration, taktik, snyd, held og diplomati, samt relatere det til hverdagssituationer
  • at du kan spejle dig i andre og blive klogere på dig selv
Therese Ravn
Svømning / Fitness / Boldspil
therese@viborgih.dk
Læs mere