Fremtidens Idrætsleder

Uddannelsen er tilbud til dig der ønsker at arbejde seriøst med emner som f.eks. personlig udvikling, kommunikation, ledelse, sundhed og idrættens mangfoldighed i foreningslivet.

Idrætslederuddannelsen er skabt i et samarbejde mellem DGI og 6 idrætshøjskoler. Du kan læse mere om uddannelsen på DGI’s hjemmeside her.

Uddannelsen er et forløb du følger sideløbende med dit almindelige højskoleophold.

Uddannelsens formål
Fremtidens Idrætslederuddannelse og det samlede højskoleophold har til hensigt:

 • at skabe foregangspersoner som har stort fagligt og menneskeligt overskud.
 • at uddanne idrætsledere med en bred idrætslig baggrund, der samtidig har kompetence til at håndtere nye og anderledes idrætspolitiske, etiske og kulturelle udfordringer.
 • at uddanne idrætsledere der har forståelse for og indsigt i organisatoriske, pædagogiske og sundhedsmæssige forhold til gavn for udviklingen af foreningslivet.
 • at fremme personlig udvikling, samt motivere til bevidste, reflekterende idrætsledere via højskoleopholdet.

Uddannelsens indhold
Uddannelsen er baseret på det samme faglige indhold og timetal (i alt 120 timer) på alle 6 højskoler.
Du vil blive undervist i 2 hovedfag:

 • Idrættens verden
 • Ledelse, Kommunikation & Udvikling

Desuden får du erfaringer gennem:

 • Praktik og projektforløb – f.eks. arbejder du intensivt fra ideudvikling til afvikling af en event
 • 2½ studiedag i Svendborg med spændende indhold, med deltagelse fra de 5 højskoler der er en del af FIL-uddannelsen
 • … og meget andet.

IDRÆTTENS VERDEN – idrættens historie og udvikling

 • idrætspolitik og – organisering
 • idrættens tendenser
 • foreningen – dens muligheder og udfordringer i fremtiden
 • idræt og sundhedsfremme
 • kropsidealer
 • særlige grupper af børn, unge og voksne i idrætten

LEDELSE; KOMMUNIKATION & UDVIKLING

 • projektledelse
 • personlig udvikling
 • kommunikation
 • teambuilding
 • ledelsesværktøjer
 • konflikthåndtering
 • samarbejde

Studiedage

 • 2½ dag i Svendborg med ”FIL-elever” fra de 5 Idrætshøjskoler der er en del af FIL-uddannelsen.
 • temaer og oplæg i form af projekter, debat og dialog, teambuilding, netværksdannelse, oplevelse, m.m.
 • idrætspolitikere, Landstævnets projektledere, Spændende foreninger og målgrupper.

Praktik og projekt

 • foreningsbesøg
 • afvikling/deltagelse i møder, foredrag, konferencer, m.m.
 • afvikling af arrangementer/event
 • projektinvolvering i igangværende projekter
 • … andre relevante praktikbesøg

Når du har gennemført begge fagene “Ledelse, udvikling og kommunikation” og Idrættens Verden”, modtager du et bevis fra DGI.

Hans Hvelplund
Friluftsliv / Ski / SUP / Idrætsledelse
hans@viborgih.dk
Læs mere