Etik

Vi vil stille de vanskelige spørgsmål og tage dem op til debat, afprøve egne og hinandens holdninger til dilemmaer.

Det kunne f.eks være:

  • Indgangen til livet, hjælp til at få børn, hvordan? – hvad skal vi acceptere?
  • Hvad er det gode liv?
  • Organdonation, er der grænser? – og skal der være grænser?
  • Troskab/utroskab – det moderne menneske, forskellige kulturer?
  • Sexual dannelse – de unge i dag, signaler, grænser mm.
  • Familiemønsteret – hvordan lever vi i dag?
  • Krig og politik?
  • Straf, dødsstraf – forskelligt fra land til land
  • Udgang af livet – aktiv dødshjælp?

Timerne vil være en vekselvirkning mellem lærer og elevoplæg, diskussioner, film mm., og du vil få prøvet dine grænser af og bliver klogere på dig selv og naboen.

Erling Joensen - forstander på Idrætshøjskolen Viborg
Erling Joensen
Forstander
erling@viborgih.dk
Læs mere