Aktuelt

  • Hvordan kunne Britta Nielsen svindle for 117 millioner fra Socialstyrelsen?
  • Står Trump til at blive genvalgt i 2020?
  • Hvordan er den nye finanslov strikket sammen?

Dette kunne være eksempler på emner vi kigger nærmere på i faget Aktuelt.
Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, såvel lokalt, nationale som internationalt, søger vi at afdække de bagvedliggende strukturer og interesser.

Du vil i faget få stor medindflydelse på, hvilke emner der skal berøres, da du også selv skal ud og opsøge en problemstilling. Dermed vil du komme ud i bybilledet og skulle opsøge problemstillinger og afdække dets dertilhørende interesser.

Desuden vil vi stille skarpt på fake-news. Hvordan kan historier blive vinklet? I hvor stor en grad har medierne indflydelse på opfattelse af en historie?

Faget er for alle uanset forkundskaber.